הכשרה קלינית מבוססת התנסות

השלב הראשון שלך בהסבה להוראה הוא כאמור הלימודים לתעודת הוראה במקצוע ספציפי שיוגדר לפי התואר האקדמי שלך ובחירתך.

ההכשרה מבוצעת במוסד אקדמאי (אחד מאלה המופיעים ברשימת הקשר) להכשרה ואורכת יומיים עד שלושה במשך שנה אקדמאית.  הלימודים מבוצעים ברובם בקבוצה נפרדת של מוסבים.

ההכשרה מוגדרת כהכשרה קלינית מבוססת התנסות בבתי ספר. ההכשרה הקלינית מדגישה:

  • למידה על הפרקטיקה תוך כדי ההתנסות ומהפרקטיקה.
  • מיקוד בצורכי התלמידים.
  • התנסויות ממשיות בתוך בית הספר. ההתנסות במקצוע ההוראה ובשכבת הגיל הרלבנטית לעבודה לאחר מכן.
תפריט