מסלול הסבה

ברוכים הבאים למערכת החינוך ולעולם ההוראה בתוכנית ההסבה הייחודית "מהייטק להוראה".

תוכנית ההסבה כוללת שנת לימודים להכשרה לתעודת הוראה ושנת התמחות (סטאז’) בה מלמדים כבר כמורים ובשכר מורים.

ההכשרה מבוצעת במוסד אקדמי (מכללות, אוניברסיטאות וטכניון)  אנו מציעים לבחור במוסד המקיים תוכנית הכשרה ייחודית – לימודים בקבוצה הנמשכים 2-3 ימים בשבוע במשך שנה אקדמית. קיימות תוכניות הכשרה למקצועות המתמטיקה והמדעים. עם סיום שנת ההכשרה תהיו זכאים תעודת הוראה ממוסד ההכשרה.

בתום שנת ההכשרה תבצעו כאמור את שנת התמחות בבית ספר ובסיומה תהיו זכאים לרישיון הוראה קבוע.

אתם מוזמנים לפנות למינהלת בכל שלב ולהתייעץ – בבחירת מסלול ומקצוע ההוראה ומוסד ההכשרה בו תלמדו

ברוכים הבאים למערכת החינוך ולעולם ההוראה.

סיוע במימון הלימודים

משרד החינוך בשיתוף עם מפעל הפיס מקצה למעוניינים סיוע למימון הלימודים על פי הפירוט הבא:

הלוואת מענק בסך 11,500 ₪. הפיכת ההלוואה למענק מותנית בעבודה בהוראה בהיקף משרה של 2/3 משרה במשך שנתיים.

מלגה בסך 10,000/5000 ₪ תמורת תרומה בהתנדבות לקהילה 80/40 שעות בהתאמה. גובה המלגה ניתן לבחירה. קבלת המלגה מותנית בנטילת ההלוואה.

שימו לב! הסיוע יינתן למי שלומד בתוכנית ייחודית להסבה לפחות 15 שעות בשבוע, כולל ההתנסות.

לנוהל קבלת סיוע

תפריט