משרד החינוך השיק, לא מזמן מערכת השמה, שאמורה לקלוט את קורות החיים ובקשות חיפוש עבודה בהוראה ולהציג אותם למנהלי בתי ספר בהן לא מאוישות משרות, המתאימות לקורות החיים שהוזנו על ידי המבקשים. מומלץ להשתמש במערכת זו.(אלה מכם הלומדים באוניברסיטאות, אם השירות עדיין לא פתוח עבורכם עליכם לוודא כי האוניברסיטה העבירה את פרטיכם, לאחר שחתמתם על טופס הסכמה לויתור סודיות)

משרד החינוך השיק, לא מזמן מערכת השמה, שאמורה לקלוט את קורות החיים ובקשות חיפוש עבודה בהוראה ולהציג אותם למנהלי בתי ספר בהן לא מאוישות משרות, המתאימות לקורות החיים שהוזנו על ידי המבקשים. מומלץ להשתמש במערכת זו.(אלה מכם הלומדים באוניברסיטאות, אם השירות עדיין לא פתוח עבורכם עליכם לוודא כי האוניברסיטה העבירה את פרטיכם, לאחר שחתמתם על טופס הסכמה לויתור סודיות)

משרד החינוך השיק, לא מזמן מערכת השמה, שאמורה לקלוט את קורות החיים ובקשות חיפוש עבודה בהוראה ולהציג אותם למנהלי בתי ספר בהן לא מאוישות משרות, המתאימות לקורות החיים שהוזנו על ידי המבקשים. מומלץ להשתמש במערכת זו.(אלה מכם הלומדים באוניברסיטאות, אם השירות עדיין לא פתוח עבורכם עליכם לוודא כי האוניברסיטה העבירה את פרטיכם, לאחר שחתמתם על טופס הסכמה לויתור סודיות)

משרד החינוך השיק, לא מזמן מערכת השמה, שאמורה לקלוט את קורות החיים ובקשות חיפוש עבודה בהוראה ולהציג אותם למנהלי בתי ספר בהן לא מאוישות משרות, המתאימות לקורות החיים שהוזנו על ידי המבקשים. מומלץ להשתמש במערכת זו.(אלה מכם הלומדים באוניברסיטאות, אם השירות עדיין לא פתוח עבורכם עליכם לוודא כי האוניברסיטה העבירה את פרטיכם, לאחר שחתמתם על טופס הסכמה לויתור סודיות)

משרד החינוך השיק, לא מזמן מערכת השמה, שאמורה לקלוט את קורות החיים ובקשות חיפוש עבודה בהוראה ולהציג אותם למנהלי בתי ספר בהן לא מאוישות משרות, המתאימות לקורות החיים שהוזנו על ידי המבקשים. מומלץ להשתמש במערכת זו.(אלה מכם הלומדים באוניברסיטאות, אם השירות עדיין לא פתוח עבורכם עליכם לוודא כי האוניברסיטה העבירה את פרטיכם, לאחר שחתמתם על טופס הסכמה לויתור סודיות)

קרא גם:

מערכת השמה חדשה

משרד החינוך השיק, לא מזמן מערכת השמה, שאמורה לקלוט את קורות החיים ובקשות חיפוש עבודה בהוראה ולהציג אותם למנהלי בתי ספר בהן לא מאוישות משרות, המתאימות לקורות החיים שהוזנו על ידי המבקשים. מומלץ להשתמש במערכת זו.(אלה מכם הלומדים באוניברסיטאות, אם השירות עדיין לא פתוח עבורכם עליכם לוודא

למאמר המלא
תפריט