הגשת קובץ קורות חיים

  • סוגי שדות מורשים: pdf, doc, docx.