תכנית הכשרה קלינית להוראת מתמטיקה במכללה האקדמית אורנים

תיאור התכנית

מסלול ייחודי להכשרת מורים למתמטיקה לבית הספר העל-יסודי בשיתוף עם קרן טראמפ.
בשנת הלימודים תשע"ד נפתחה במכללת אורנים, בשיתוף עם קרן טראמפ, תכנית חד-שנתית ייחודית חדשה להכשרת מורים למתמטיקה לבית הספר העל-יסודי. התכנית מבוססת על התפיסה לפיה הכשרה למצוינות בהוראה צריכה להתבצע באופן אינטנסיבי בין כתלי בית הספר, תוך פיתוח הידע המתמטי והידע הפדגוגי של המתכשרים להוראה על בסיס התנסות מעשית נרחבת בפועל והשתלבות בחיים החברתיים של בית הספר.
מערכת החינוך זקוקה למורים מצוינים למתמטיקה, ולכן התכנית מיועדת רק לבעלי הישגים גבוהים בתואר הראשון ו/או השני, המעוניינים לעשות הסבה מקצועית להוראת מתמטיקה. המטרה היא ליצור נבחרת של מורים מצוינים אשר תוביל תלמידים לבחור ללמוד מתמטיקה ברמות הגבוהות, להתמיד בכך, ולהצטיין.
לצורך ביצוע התכנית חברנו לבית הספר הריאלי בחיפה ולבית הספר כרמל זבולון בקיבוץ יגור, הידועים בחתירה למצוינות בהוראה. במסגרת התכנית ישהו הסטודנטים באחד מבתי הספר בימי שלישי, בין השעות 08:00-18:00. במהלך היום יצפו הסטודנטים במורים מנוסים המלמדים מתמטיקה בכיתות י'-י"ב ברמה של 5 יח"ל, יתנסו בהוראה בכיתות אלה, וייפגשו למשך שעה עם המורה המאמן/ת מבית הספר ועם מלווה הדידקטית מאורנים. קורס דידקטיקה ב' וקורס מיומנויות הוראה, שהם חלק מתכנית הלימודים לצורך קבלת תעודת הוראה, יתקיימו בבתי הספר, כאשר נושאי הלימוד יוצגו בזיקה לאירועים הבית ספריים שהתרחשו במהלך יום ההתנסות. בנוסף, הסטודנטים ייקחו חלק בפעילויות בית ספריות, כגון – ישיבות של צוות המתמטיקה, אספות הורים, ופעילויות חברתית המיועדות למורים ו/או לתלמידים וישתלבו בחיי בית הספר.
התכנית תכלול גם ימי עיון ייחודיים בהשתתפות הסטודנטים והמורים המאמנים.
משתתפי התכנית ייהנו ממענק מותנה מטעם משרד החינוך לכיסוי חלקי של שכר הלימוד (בכפוף לאישור של משרד החינוך). עם סיום הלימודים, משתתפי התכנית יזכו לליווי מערכתי בשנת הסטאז', וכן לליווי בקליטה בשנה שלאחר מכן.

מבנה הלימודים

בימי ראשון הסטודנטים יגיעו ליום לימודים מרוכז במכללת אורנים, ובמהלכו ילמדו את הקורסים המתמטיים שנקבעו להם במסגרת השלמת החובות.
בימי שלישי יתקיים יום ההתנסות כמופרט לעיל.
בימי רביעי יתקיימו באורנים קורסים נוספים המיועדים לצורך קבלת תעודת הוראה (דידקטיקה א, קורסי חינוך, וכד').
על מנת להכין את משתתפי התכנית להוראה מיטבית של מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל יתקיים קורס הכנה שבמסגרתו ילמדו המשתתפים את הקורסים פרקים נבחרים בסדרות ומספרים מרוכבים, פרקים נבחרים בגיאומטריה אוקלידית ובטריגונומטריה, פרקים נבחרים בווקטורים ובהנדסת המרחב, ופרקים נבחרים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. סיומם בהצלחה יקנה למשתתפים פטור מהשתתפות בקורסים אלה במהלך שנה"ל.

תנאי הקבלה לתכנית

  • ממוצע של 85 ומעלה בלימודי התואר הראשון ו/או השני בתחומים המוכרים לצורך השלמה לתעודת הוראה במתמטיקה לבית הספר העל-יסודי (מתמטיקה, סטטיסטיקה, לימודי הנדסה, מדעים, מדעי המחשב וכלכלה), או ממוצע של 75 ומעלה בלימודי התואר הראשון ו/או השני במתמטיקה.
  • דרישה להשלמת קורסים מתמטיים בהיקף של 14 נקודות לכל היותר.
  • ראיון אישי.
  • סיום קורסי הקיץ בממוצע של 85 לפחות.

הערות:
סטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון בציון נמוך מ-85 יוכלו להגיש בקשה להתקבל לתכנית, והקבלה הסופית שלהם תותנה בעמידה בתנאים 2-4 שלעיל.
על-מנת להתרשם מהתכנית, המעוניינים יוכלו להצטרף במהלך השנה לאחד מימי הפעילות בבתי הספר (בתיאום מראש).

ראש התכנית: פרופ' עטרה שריקי

אודות המחבר