Untitled-1 copy

תכנית הכשרה קלינית להוראת מתמטיקה ומדעים במכללת לוינסקי לחינוך

תיאור התכנית

מטרות התכנית

 • הכשרת מורים מצוינים למתמטיקה ומדעים בחינוך העל-יסודי.
 • שיפור בהישגים עתידיים של תלמידים במקצועות המתמטיקה והמדעים.
  הגדלת מספר התלמידים הבוחרים ללמוד מקצועות אלה ברמה מוגברת בתיכון.
 • הגדלת מספר הבנות הבוחרות להמשיך ללימודים מוגברים בתחומים אלה.

למי מיועדת התכנית

 • למועמדים חדורי מוטיבציה לחולל שינוי אמיתי במערכת החינוך.
  למועמדים המתכוונים ללמד בעתיד בכיתות הגבוהות של בית הספר העל יסודי.
 • להתמחות במדעים – בעלי תואר ראשון בביולוגיה או כימיה (בממוצע 80 לפחות) + תואר שני.
 • להתמחות מתמטיקה – בעלי תואר ראשון במתמטיקה או הנדסה (חשמל, אלקטרוניקה, אזרחית, מכונות, מחשבים) מאוניברסיטה או מהטכניון (ממוצע 80 ומעלה).

דגשים

התכנית מהווה מודל להכשרה קלינית להוראה:

 • מרכז הכובד של ההכשרה והפיתוח המקצועי של המורים הוא בבית הספר. קורסים תיאורטיים בחינוך נלמדים בהקשר הבית ספרי.
 • פיתוח רגישות של הסטודנט לדרכי למידה שונות של תלמידים כדי להתאים ללומדים את שיטות ההוראה.
 • תיעוד ההוראה והלמידה בכיתה באמצעות צילום השיעורים בוידאו, חקרי-מקרה וסימולציות לשם ניתוח מעמיק של תהליכי הוראה ולמידה.
 • ליווי צמוד במהלך שנת הלימודים וכן במהלך שנות ההוראה הראשונות.

תהליך הקבלה

הסטודנטים מאותרים בתהליך קפדני בעל מספר שלבים, שמאפשר בחירה בטובים ביותר.
שלבים בתהליך הקבלה –

 • איתור על סמך נתוני לימודים קודמים והתרשמות יועצת ההסבות.
 • מילוי שאלון העוסק בסוגיות הקשורות לחינוך והוראה.
 • הכנת שיעור קצר בנושא רלוונטי, בחירה מרשימה של נושאים.
 • יום קבלה – ראיון עומק עם המועמד/ת, הוראת השיעור הקצר בפני המועמדים האחרים, אנשי צוות וסטודנטים סדירים של המכללה.
 • קבלת משוב כתוב מהמשתתפים.
 • שיחת משוב עם המועמדים האחרים ואנשי הצוות.
 • רפלקציה של המועמד ופיתוח תובנות ומסקנות לעתיד בעקבות המשובים.
  החלטה על קבלה לתכנית

מהלך הלימודים

קורסי החינוך נלמדים בשילוב ההתנסות המעשית וקורסי החקר ביום לימודים אחד בשבוע, יום שלישי במסגרת למידה עצמית ומקוונת בבית.
השלמות דיסציפלינאריות נלמדות על פי תכנית אישית, בהתאם ללימודיו הקודמים של המועמד/ת.
מספר שעות הלימוד בדיסציפלינה נקבעים בפגישה אישית עם יועצת אקדמית ועם ראש החוג למתמטיקה או למדעים, בתיאום מראש.

מכסת השעות תיקבע על-פי עקרונות ההכרה בקורסים לתכנית לבית הספר העל-יסודי.
מספר המקומות מוגבל!

ראש התכנית:

ד"ר טלי דבורה ד"ר רותם עבדו
יצירת קשר – יעוץ והרשמה – הסבת אקדמאים – 03-6901690

אודות המחבר