מידע למתעניין

כדי לסייע בידך לקבל החלטה ולאחר ההצטרפות לסייע בידך להתמודד עם הבירוקרטיה, מצורף מידע התחלתי.  תמיד ניתן לפנות אלינו לקבלת הבהרות.

רישיון הוראה:

  1. לתעודת הוראה זכאי מי שסיים בהצלחה את תוכניות ההכשרה.

2. כל מורה שבידיו תעודת הוראה יקבל רישיון הוראה לאחר שעבר בהצלחה את ההתמחות:  הערכה חיובית של מנהל בית הספר בו התבצעה ההתמחות ואישור סדנת התמחות מטעם המוסד בו בוצעה ההתמחות. הרישיון ניתן על ידי אגף בכיר כוח אדם בהוראה לאחר הצגת מסמכי תעודת הוראה, אישור אגף התמחות וכניסה להוראה שעברת את תקופת ההתמחות בהצלחה ואישור תואר בתחום הדעת של הרישיון.

שימו לב:

רישיון הוראה ז'-י"ב יינתן למי שיש בידיו תעודת הוראה למקצוע ותואר ראשון לפחות במקצוע ההוראה או תואר ראשון עתיר ידע בתחום, לפי קביעת המפקח הראשי להוראת המקצוע.

רישיון הוראה ז'-י' לכל מי שיש לו תעודת הוראה מאחד המוסדות שברשימה, אישור סיום התמחות ואישור תואר ראשון.

תנאי שכר ייחודיים

הכרה בוותק מניסיון עבודה קודם

שכר המורים מושפע מהוותק שלהם. על פי החלטת משרד החינוך אם קיים קשר בין ניסיון קודם ובין מקצוע ההוראה יוכרו שנות העבודה הקודמות כשנות ותק בהוראה.

הכרה בוותק מעבודה קודמת תינתן ע"י וועדת חריגים של משרד החינוך, ע"ס מסמכים מעידים.

רשימת המסמכים הדרושים:

  • 2. אישורי תארים + גיליון ציונים -יש להמציא אישורי תארים גם לתארים 2 ו3, במידה וקיימים
  • 4. אם עובד כבר בהוראה (גם כמתמחה) אז אישור היקף משרה ותחום ההוראה בחתימת מנהל בית ספר או בעלות.
  • 5. דו"ח מעסיקים של הביטוח הלאומי.
  • 8. אישור שירות צבאי.

את המסמכים יש להעביר אלינו במייל, בצורה מסודרת והם יוגשו על ידינו לוועדת חריגים הצפויה להשיב תוך לכל היותר חודשיים.

הכרה בפרסומים לגמול השתלמות

מצורף הטופס להכרה בפרסומים לגמול השתלמות.  הנוהל עדיין לא סגור.  ניתן למלא ולשלוח אלינו להמשך הטיפול